Regulamin Partnerskiego Programu Rabatowego „JOT-ka”

1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie, przebywających w Kotlinie Jeleniogórskiej, organizowany w Obiektach Noclegowych, uczestniczących w Programie oraz u Partnerów. Karta Rabatowa, wystawiona przez Organizatora, uprawniająca jej Użytkownika do otrzymywania korzyści, oferowanych przez Partnerów, współpracujących z Organizatorem.

2. Ogólne postanowienia Programu „JOT-ka”

3. Warunki udziału w Programie

4. Warunki uzyskiwania zniżek, rabatów i innych korzyści

5. Reklamacje

  1. Postanowienia końcowe